Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Den pædagogiske læreplan består af:

- "Institutionens læringsforståelse" som I kan læse mere om her
- "Børn med behov for særlig indsats" (se under "Mere om os")
- "Principper og mål for arbejdet med overgange" (se under "Mere om os")
- "Principper og mål for arbejdet med børnemiljøvurdering" (under udarbejdelse)
- "Principper og mål for forældresamarbejde". (se under "Mere om os")
 

Som en del af områdeinstitution Nordvest, har vi i de sidste mange år arbejdet vi udfra de 6 læreplanstemaer,  som I kan læse mere om HER

Vi har lavet en beskrivelse af vores værdimæssige tilgang til de 6 læreplanstemaer og hvordan vi i Furesø dagpleje arbejder med læringsmiljøet, så det sikres, at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig optimalt inden for det enkelte tema. (Link hertil følger snarest.) 
Her kan I se eksempler på hvordan vi har arbejdet med forskellige læreplanstemaer igennem de sidste år. 

  • Kulturelle udtryksformer, se HER
  • Sprog se HER

I det sidste års tid har vi i området haft særligt fokus læreplanstemaet "sprog" og i dagplejen har vi særligt taget udgangspunkt i de sproglige milepæle, ligesom vi i efteråret 2018 har fokus på at implementere elementer fra materialet Læseleg (Maryfonden) som en del af tænkningen omkring den daglige praksis med læsning. I kan læse mere om materialet og anvendelsen her. 

Der er i 2018 blevet vedtaget en ny lov om den styrkede læreplan. Denne skal implementeres i løbet af de kommende år og erstatter derved den gamle måde at arbejde med læreplaner på. Dette beskrives løbende, når vi ved mere herom og hvordan vi i dagplejen kan arbejde ud fra den nye læreplansplatform. Indtil da har vi fortsat fokus på de værdier og den praksis, som I har kunnet læse beskrevet ovenfor.