Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport.

Hos os bliver børnene passet i små og overskuelige miljøer i hjemlige omgivelser. Vi læggger stor vægt på omsorg og tid til det enkelte barn.
Vores åbningstid: man-tors kl. 7.15-17 og fre kl. 7.15-16.15

Formand: Julie Drewes Jensen

Dagplejens bestyrelse består af forældre valgt på forældremøde en gang om året (forår). Hvert medlem er valgt for et år ad gangen, gerne to hvis det er muligt. Det tilstræbes, at der vælges 4 forældre + 2 suppleanter. Desuden deltager dagplejernes TR og dagplejelederen i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstitueres med formand, næstformand og repræsentanter/suppleanter til samrådet på det første møde efter valget. Den afgående formand for bestyrelsen bevarer posten indtil den nye bestyrelse afholder det konstituerende møde.

Læs mere om reglerne for valg til bestyrelsen i forretningsordenen HER

Referat fra lokalrådsmøde 2017

Maj 2017

September 2017

November 2017

Referat fra lokalrådsmøde 2018

Februar 2018

April 2018

Juni 2018

August 2018

Ekstraordinært møde i oktober

November 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 2019

Februar 2019

Juni 2019