Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Hos os bliver børnene passet i små og overskuelige miljøer i hjemlige omgivelser. Vi læggger stor vægt på omsorg og tid til det enkelte barn.
I Farum har dagplejen åbent man-torsdag kl. 7.15-17 og fredag 7.15-16.15. I Værløse har dagplejen åbent man-torsdag kl. 7-16.45 og fredag 7-16

Formand: Stine Kaas Elin

Dagplejens bestyrelse består af forældre valgt på forældremøde en gang om året (forår). Hvert medlem er valgt for et år ad gangen. Det tilstræbes, at der vælges 1 forældre fra hver legestuegruppe + 1 suppleant. Desuden deltager 1 dagplejer og dagplejelederen i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstitueres med formand og repræsentanter/suppleanter til samrådet på det første møde efter valget. Den afgående formand for bestyrelsen bevarer posten indtil den nye bestyrelse afholder det konstituerende møde.

Læs mere om reglerne for valg til bestyrelsen i forretningsordenen HER
 

Referat fra bestyrelsesmøder i 2015

April 2015

Juni 2015

November 2015

Referat fra lokalrådsmøde 2017

Maj 2017

September 2017

November 2017

Referat fra lokalrådsmøde 2018

Februar 2018

April 2018

Juni 2018

August 2018

Ekstraordinært møde i oktober

November 2018