Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Overgange


PRINCIPPER OG MÅL FOR ARBEJDET MED OVERGANGE
Furesø kommune har opsat fælles mål og principper i september 2008 for at sikre en fælles ramme og forventninger til overgangen mellem hjemmet, dagtilbud, fritidstilbud og skole.

MÅL FOR DEN GODE OVERGANG
At skabe tryghed for barnet, ved at give plads og introducere til de nye omgivelser.
At skabe kontinuitet og sammenhæng i skiftet mellem hjem, dagplejer og dagtilbud.
At afstemme forventninger familien og dagtilbuddet imellem.
At tage højde for barnets individuelle udviklingstrin og behov.
At motivere barnet til nye forandringer og udfordringer på længere sigt.

MODTAGELSE AF NYE BØRN
Dagplejen er forældrenes og barnets første møde med et dagpasningstilbud.

Når vi modtager et nyt barn og forældre i dagplejen er vi opmærksomme på at skabe gode trygge rammer.
Familiens første bekendtskab med dagplejeren er i nogle tilfælde ved et forbesøg - og ellers ved selve indmeldelsesmødet, som afholdes i dagplejehjemmet sammen med forældrene og barnet samt dagplejekonsulenten.
Dagplejeren præsenterer sig selv og informerer om hvad hun vægter i hverdagen, og samtidig fortæller hun om legestuegruppen og gæstehuset. Dagplejeren informerer også omkring det, at arbejde i eget hjem.

Under mødet tales om forventninger til pasning af barnet.
Forældrene informerer om barnets behov og rytme.

Under mødet aftales, hvorledes den bedste start for barnet kan være ud fra forældrenes muligheder.
Når børn skifter miljø kan de være særlige sårbare. Derfor er det vigtigt at forældre prioterer en god indkøring for at sikre en kontinuitet og sammenhæng mellem hjem og dagpleje udfra barnets individuelle behov.

Dagplejekonsulenten kontakter forældrene og afholder en telefonisk opfølgningssamtale ca. 3 mdr. efter barnets start, for at sikre barn og forældre er faldet godt til.

HVORDAN GØR VI PÅ FØRSTE INDKØRSELSDAG I DAGPLEJEHJEMMET?
Dagplejeren har forberedt en velkomst sammen med de andre børn i gruppen til det nye barn der kommer. En forælder er med de første dage i et par timer.
Langsomt trappes dagene op i dagplejehjemmet i løbet af den kommende uge.

LEGESTUEN
Barn og forældre bliver vist rundt i legestuen og gæstehuset.
Forældrene bliver også præsenteret for de andre dagplejere i gruppen.

Første gang barnet kommer i legestuen, opfordrer vi forældrene til at deltage, dagen bør være kort og barnet tages med hjem efter besøget.

OVERGANG TIL BØRNEHAVE
Overgangen fra dagpleje til børnehave er et møde mellem 2 kulturer, som skal sammenkædes.

Det er vigtigt, at der er en god kommunikation imellem forældrene og dagplejeren om, hvad det vil sige at sende et barn videre til børnehave. Derfor afholder vi en forældresamtale inden børnehavestart, gerne når barnet er ca. 2½ år, for at snakke om barnets udvikling i forhold til børnehavestart. Samtalen tages ud fra et fast skema, som både forældre, dagplejer og dagplejekonsulent bruger til at forberede sig til mødet.

Op til børnehavestart fokuserer vi på pædagogiske læreplans-kompetencer som:

selvhjulpenhed
renlighedstræning
at lære at sige til og fra
at lære at holde i hånd ved ture/udflugter
at tale om madpakker og evt. lave barnets egen madpakke
at læse bøger for børnene om børnehave.


Den enkelte dagplejer kontakter børnehaven for at aftale et forbesøg, så børnehaven sætter tid af til besøget for at sikre at besøget bliver en succes for barnet. Formålet er at se børnehaven, den enkelte stue og garderobe. Hvis der er relevante aktiviteter i gang på besøgsdagen inddrages vi gerne. Vi tager madpakke med.
Ved besøget fortæller dagplejeren relevante erfaringer/dagligdagsting, som kan være med til at lette barnets start med hensyntagen til tavshedspligten.

Vi inviterer børnehaven på genbesøg i dagplejehjemmet eller legestuen, for at børnehavepersonalet kan få indblik i barnets hverdag.

Vi anbefaler, at forældrene planlægger og afsætter tid til indkøring og besøg i børnehaven inden start.