Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Behov for særlig indsats


Dagplejerne og dagplejekonsulenterne har i samarbejde med barnets forældre til opgave at skabe rammer for et godt barndomsliv og et godt læringsmiljø, hvor alle børn kan trives og udvikle sig.

Dagplejen er et lille miljø, hvor dagplejeren hurtigt bliver opmærksom det på enkelt barns udvikling.

Nogle børn vil i løbet af 0 – 3 års alderen, i en kortere eller længere periode have brug for en særlig omsorg og støtte.
Mål for arbejdet med børn der har brug for en særlig indsats:

At barnet bliver integreret i børnegruppen og føler sig en del af den
At den voksne har en positiv tilgang til barnet, herunder den handling barnet udfører
At den voksne sætter ord på situationen, handlingen eller følelsen
At den voksne ser, venter og guider børnene videre
At styrke barnet selværd/selvtillid i forhold til den person barnet er.


SAMARBEJDE MED FORÆLDRE
Vi medinddrager forældrene hvis vi har en bekymring for barnet og henviser evt. til relevante fagpersoner, for eksempel sundhedsplejersken, talepædagogen, fysioterapeuten med flere.