Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Sygdom


I dagplejen vil vi gerne have raske børn og personale. Og hvad betyder det så??

Overordnet kan vi sige, at børnene må komme i dagpleje når de er raske og kan deltage i dagens aktiviteter uden at kræve særlig pasning.

Vi modtager ikke børn med feber, men det er vigtigt at huske på, at børn også kan være syge uden feber. Derfor henstiller vi til, at forældrene vurderer barnets almene tilstand og husker på, at det er anderledes at være hjemme i egne og stille omgivelser og så være i dagplejen hvad enten det er i dagplejehjemmet eller i gæstehus/legestue.

Der er visse sygdomme, som kan være smitsomme, men hvor barnet ikke er mærket. Ved nogle sygdomme må barnet gerne komme, mens der ved andre skal være iværksat behandling og igen er der sygdomme hvor barnet først må komme når smitterisikoen er ovre.

Vi henholder os til bogen "Smitsomme sygdomme" fra Sundhedsstyrelsen.


Personalet må ikke give medicin, med mindre det drejer sig om kroniske sygdomme, der kræver vedvarende behandling (fx. epilepsi, astma). Ved disse tilfælde skal der gives en skriftlig begrundelse og information fra lægen samt grundig vejledning om medicingivningen og aftale om opbevaring af medicinen.