Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Personale


PT. er der ansat 8 dagplejere i Furesø Kommune; 7 i Farumdelen og 1 i Væreløsedelen.

Derudover er der ansat 4 gæstedagplejere til Gæstehuset.

Dagplejerne har alle forskellige baggrunde og interesser for at vælge jobbet som dagplejer.
Ved ansættelse af dagplejere lægges der vægt på erfaring med børn, modenhed, rummelighed og ikke mindst en åben og imødekommende personlighed. Dagplejehjemmet vurderes i forhold til fysiske rammer, med gode udfoldelsesmuligheder


Ledelse:
I dagplejen er der en dagplejeleder og en dagplejekonsulent.

Både dagplejelederen og dagplejekonsulenten har en pædagogisk uddannelse og har til opgave i tæt samarbejde med de enkelte dagplejere, at sikre at børnenes trivsel og udvikling sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Dagplejelederens og dagplejekonsulentens opgaver i forhold til dagplejerne er at:

• varetage det månedlige pædagogiske tilsyn, anmeldt som uanmeldt, i det enkelte dagplejehjem
• give dagplejeren råd og vejledning i det daglige arbejde
• give støtte til det enkelte barns udvikling
• deltage i legestuen to gange om måneden
• være tovholder i forbindelse med indmeldelse af børn i dagplejen - herunder deltage på indmeldelsesmøde med forældre
• sikre opfølgning med forældre om barnets trivsel i dagplejen
• være ansvarlig for pædagogisk udvikling og for implementering af læreplaner/ pædagogiske projekter
• der findes legetøj og beskæftigelsesmaterialer til stimulering af det enkelte barn.