Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

Forældresamarbejde


PRINCIPPER OG MÅL FOR FORÆLDRESAMARBEJDET
Dagplejen består af 3 vigtige samarbejdspartnere omkring børnene: Forældre, dagplejer og dagplejekonsulent.

Første møde forældre og dagplejen imellem etableres ved, at den dagplejekonsulent, der er ansvarlig for pladsanvisningen, kontakter familien, præsenterer dagplejens pædagogik, drøfter den enkelte families behov, dagplejens åbningstid m.m.
Derefter afholdes indmeldelses møde hos den enkelte dagplejer mellem dagplejer, dagplejekonsulent forældre og barn. Her præsenterer dagplejen hendes pædagogik i dagligdagen og forældrene fortæller om deres barns individuelle behov. Efterfølgende har både forældre og dagplejer mulighed for, at tænke over hvorvidt de ønsker det aktuelle tilbud om dagplejeplads.

I hverdagen er det meget vigtigt med en god dialog. Forældrene har brug for at vide, hvordan barnet har haft det, og hvad han / hun har lavet i dagens løb - også små episoder og pudsigheder. Forældrene skal have tillid til, at dagplejeren giver deres barn den omsorg, kærlighed og udfordring, som netop deres barn har brug for. Samtidig er det vigtigt, at dagplejeren ved, at denne tillid er til stede og selv er lyttende overfor forældrenes behov. Et andet vigtigt punkt i dialogen er barnets udvikling og trivsel, om nødvendigt samarbejder vi med eksterne samarbejdspartnere f.eks. talepædagog, sundhedsplejerske, fysioterapeut. Desuden skal det nævnes, at mange forskelligheder kan tackles ved hjælp af en god dialog. Mange problemer, bliver ikke til uoverskuelige konflikter, når der tages hånd om problemerne. Et omdrejningspunkt er tillid, plads til forskellighed, en god dialog samt respekt for hinanden. Det er vigtigt, at vi erkender forskellighederne og er opmærksomme på, at både forældre og dagplejere har retten til at vælge fra, såfremt forskellighederne ikke kan forenes.

Vi prioritere at fremme samarbejdet mellem forældre, dagplejer og dagplejekonsulent i forhold til børnenes læringsprocesser.

Når barnet har været indmeldt i dagplejen i 3 mdr. ringer dagplejekonsulenten til forældrene og får en dialog omkring opstarten i dagplejen, om forventningerne er blevet indfriet og hvordan barnet trives og udvikler sig hos dagplejeren og i legestuen. Samtidig laver dagplejeren og dagplejekonsulenten barnets 1. individuelle læreplan, som er en del af Furesø Kommunes samlede pædagogiske læreplan.
Når barnet skal starte i børnehave tilbydes overgangsmøde med deltagelse af forældre, dagplejer, dagplejekonsulent og en pædagog fra barnets nye institution. Denne tager udgangspunkt i et skema, der beskriver barnets udvikling og en sprogscreening af barnets sproglige udvikling pt. Begge dele udleveres til forældrene inden samtalen.
Vi laver derudover så vidt muligt overgangsbesøg hvor dagplejeren og hendes børnegruppe besøger barnets kommende børnehave.

FORÆLDREBESTYRELSEN
Bestyrelsen vælges på det årlige forældremøde for alle forældre med børn i Furesø dagpleje.
På dette forældremøde er der ofte en foredragsholder tilstede, her vælges også forældrerepræsentanterne til dagplejebestyrelsen.

FORÆLDRE ARRANGEMENTER
Gruppevis holdes forældre arrangementer i legestuen til en sommerfest og en julefest.