Furesø Dagpleje
Furesø dagpleje
Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk
72165413

Kalender

Velkommen til Furesø Dagplejen. Her er vores tilsynsrapport. samt Den styrkede læreplan

Visitation: Ring endelig direkte til dagplejen, hvis I ønsker en plads til jeres barn. Vi sidder selv med visitationen.
 

DGI


I Furesø Dagpleje er vi DGI certificeret inden for idræt, leg og bevægelse. Vi har derfor udarbejdet en bevægelses politik. For at se den, tryk HER

Certificeringen består af 6 moduler som gennemgåes inden for det første år. De 6 moduler er en vekselvirkning mellem teorik og praksis. Den teoretiske del omhandler blandt andet viden om bevægelse, motorisk udvikling, sansemotorik, gode rollemodeller og hvilke arenaer vi kan og skal bevæge os i sammen med børnene. Den praktiske del er forskellige lege med børnene.

VI startede i 2014 og afsluttede forløbet i 2015. Vi afsluttede på den årlige dagplejedag, hvor alle medarbejdere fik et diplom.

 Vi er blevet recertificeret i maj 2019

For at se Furesø Avis´ artikel og billedserie fra Dagplejedagen i 2015 tryk HER

For at læse mere om "DGI dagplejer, idræt, leg og bevægelse" på DGIs hjemmeside tryk HER .